Категория В

Шофьорската книжка за категория “В” позволява управление на леки, лекотоварни и товарни автомобили с ръчна скоростна кутия и с допустима максимална маса до 3,5 тона и до 8 места без мястото за водача.

Курсът включва теоретична и практическа подготовка.

Обучение по теория:

 1. Модул Общо устройство на автомобила
 2. Модул Безопасност на движението

Обучението се провежда в учебния кабинет на учебен център „Авто Рефлекси”

Обучение по практика - 31 учебни часа кормуване

 1. Придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила;
 2. Обучение на учебна площадка (полигон) за потегляне, спиране, маневри и паркиране.
 3. Научаване и изпълнение на правилата за движение по пътищата;
 4. Реални навици на управление на автомобил при определени условия:
  • при интензивно градско движение,
  • извънградски условия,
  • полигон.

Графикът за обучение се прави с инструктора в зависимост от вашите възможности и желания.

За да започнете курса за категория „В“ се изискват навършени 17 години и 9 месеца.

Необходими документи:

 •  Диплома за завършено основно, средно или висше образование*
 • Лична карта
 • Една паспортна снимка.

*За лица завършили в Република България основното си образование след 26.09.2017 г. се изисква документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование (удостоверение за завършен 10-ти клас)

ИЗПИТИ

Теоретичният изпит се провежда в областния отдел на ИА”АА” в гр. Велико Търново. Теоретичният изпит е писмен. Решава се една изпитна листовка за 40 минути с 45 въпроса с разрешени не повече от десет наказателни точки.

Практическият изпит се състои от управление на МПС от категория „В“ в населено място минимум 25 минути в присъствието на инспектор от ИА”АА”. Завършилите при нас категория “В” ползват отстъпки за курс за шофьорска книжка за категория ”С”.

Курсът може да се плаща и на вноски

Записване за шофьорски курс

Нагоре