Категория С

Шофьорската книжка за категория “С” позволява управление на товарни автомобили с ръчна скоростна кутия и с допустима максимална маса над 3,5 тона и до 8 места без мястото за водача. Може да бъде прикачено и ремарке с допустима маса до 750 кг.

Курсът включва теоретична и практическа подготовка.

Обучение по теория

Модул ТО-1 "Превоз на товари"

След изучаване на този модул, обучаваният трябва да притежава знания за:

 1. Правилата относно работното време на екипажите на превозните средства извършващи превоз на товари и използването на тахографите.
 2. Правилата, отнасящи се до превоза на товари; Документи изисквани при превоз на товари на територията на страната и при международен превоз.
 3. Факторите, свързани с вида на товара на превозното средство, които оказват влияние върху безопасността на движението. Съоръжения за товарене и разтоварване.
 4. Договори за превоз на товари.
 5. Изисквания към МПС във връзка с превоза. Обхват на видимостта в зависимост от габаритите.

Поведение при пътнотранспортно произшествие и знания за мерките, които трябва да се предприемат във връзка с вида и характера на превозвания товар. Предпазни мерки при свалянето и смяна на колела.

Модул ТО-2 "Общо устройство на МПС"

След изучаването на този модул обучаваният трябва да притежава знания и умения за:

 1. Основните агрегати, възли и уредби на автомобила, тяхното разположение и предназначение.
 2. Извършване на задължителни ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен автомобила.

Основни правила по техника на безопасност.

Обучението се провежда в учебния кабинет на учебен център „Авто Рефлекси”

Обучение по практика – Модул ПО

 1. Придобиване на навици за работа с уредите за управление на камиона;
 2. Обучение на учебна площадка (полигон) за потегляне, спиране, маневри и паркиране.
 3. Реални навици на управление на камион при определени условия:
  • при интензивно градско движение,
  • извънградски условия.

ИЗПИТИ

Теоретичният изпит се провежда в областния отдел на ИА”АА” в гр. Велико Търново. Теоретичният изпит е писмен. Решава се една изпитна листовка за 30 минути с 30 въпроса, с разрешени не повече от 7 наказателни точки.

Практическият изпит се състои от управление на МПС от категория „С“ в населено място минимум 45 минути в присъствието на инспектор от ИА”АА”.

За да започнете курса, се изискват навършени 18 години и завършен курс за категория “В” (ако курсистът няма навършени 21 години е необходимо да премине курс за професионална компетентност).

Необходими документи:

 • Копие на шофьорска книжка;
 • Диплома за завършено основно, средно или висше образование;
 • Удостоверение за психологическа годност (психо);
 • Една паспортна снимка. Курсът може да се плаща на вноски

Записване за шофьорски курс

Нагоре