Категория СЕ

Шофьорската книжка за категория “СЕ” позволява управление на състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория “С” и ремарке с допустима маса над 750 кг.

Курсът включва теоретична и практическа подготовка.

Модул Теоретично Обучение - Ремаркета и системи за прикачване

След изучаването на този модул обучаваният трябва да притежава знания и умения за:

 1. Основни видове теглещи моторни превозни средства /влекачи/, тяхното наименование и предназначение.
 2. Основните видове ремаркета, тяхното наименование и предназначение.
 3. Системите за прикачване, тяхното наименование и предназначение.
 4. Извършване на задължителни ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен състава.
 5. Основни правила по техника на безопасност.

Обучението се провежда в учебния кабинет на учебен център „Авто Рефлекси”.

Обучение по практика

Модул ПО – Управление на МПС от категория „СЕ”

Място на провеждане на обучението

 1. Учебна площадка.
 2. На път в населено и извън населено място.

Основни цели на модула

След изучаването на този модул обучаваният трябва да притежава знания и умения за:

 1. Подготовка на автомобила и ремаркето за безопасно управление.
 2. Работа с органите за управление и маневриране с автомобила с ремарке.

Безопасно управление на автомобила с ремарке при различните пътни условия.

ИЗПИТИ

Теоретичният изпит се провежда в областния отдел на ИА”АА” в гр. Велико Търново. Теоретичният изпит е писмен. Решава се една изпитна листовка за 20 минути с 10 въпроса, с разрешени не повече от 4 наказателни точки.

Практическият изпит се състои от 2 части:

 • Част 1 - Изпълнение на елементи на учебна площадка
 • Част 2 – Управление на МПС от категория „СЕ” в населено и извън населено място, най-малко 45 минути.

За да започнете курса, се изискват навършени 21 години и  една година след завършен курс за категория “C”. Необходими документи:

 • Диплома за завършено основно, средно или висше образование
 • Свидетелство за управление на МПС за категория “C”.
 • Лична карта
 • Паспортна снимка.

Курсът може да се плаща на вноски.

Записване за шофьорски курс

Нагоре